Pravidla projektu

Jak projekt probíhá

 1. Zaregistrujte se jako škola v galerii mandal NEBO
 2. Zapojte se jako babička, maminka, tetička, paní na hlídání nebo dobrovolnice pracující s dětmi
 3. Tvořte s dětmi mandaly (pomůžeme vám)
 4. Vypňte vědomostní soutěžní test o mandalách
 5. Do 15. 12. nahrajte fotky mandal do galerie (obrázky uschovejte)
 6. Od 20. 12. do 30. 1. pošlete svým známým odkaz na vaše obrázky a poproste o hlas
 7. V květnu proběhne zahajovací vernisáž prodejní putovní výstavy

O projektu máme tiskovou zprávu ke čtení i ke stažení: tisková zpráva

Chci se zapojit jako jednotlivec

Pravidla projektu

Projektu se může zúčastnit každá mateřská, základní škola nebo střední škola s působením na území České republiky, která v době trvání akce nahraje do galerie mandal díla svých žáků.

 • organizátorem projektu je Centrum Mandala z. s. (dále jen „organizátor“)
 • akce probíhá od 1. září aktuálního školního roku, přihlášení je možné kdykoli
 • podmínkou účasti na projektu je přihlášení, nahrání hotové práce na web mandalaria.com
 • každý účastník (dítě do 18 let nebo skupina dětí do 18 let) má právo vložit do galerie maximálně 1 dílo (tj. jeden autor = 1 mandala/skupina dětí = 1 mandala)
 • do projektu budou zařazena díla nahrána do 25. 11.
 • účastník se do akce přihlásí prostřednictvím stránek mandaladetem.cz

Účastník projektu prohlašuje, že díla zhotovil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu. Do projektu budou přijata pouze díla vytvořená účastníkem, díla, která využila předloh mandal uveřejněných na stránkách www.centrum-mandala.cz nebo mandal vytvořených paní Jitkou Martinkovičovou. Dílo musí být schopné zavěšení a nepřesahovat velikost 50 x 70 cm. Doporučený formát mandal je A3.

Každá z přihlášek podléhá schválení administrátora Centra Mandala. Souhlas či nesouhlas administrátora je vyjádřen nejpozději do 7 pracovních dnu od zaslání přihlášky. V případě nesouhlasu účastník NEBUDE vyrozuměn.

Do projektu nebudou zařazena díla, která:

 1. žádným způsobem nesouvisí s tématem tohoto projektu,
 2. autorem není dítě do 18 let,
 3. autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (V případě odměny: adresa školy a jméno a příjmení žáka se musí shodovat se jménem adresáta),
 4. mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
 5. jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,
 6. byla zhotovena - z informací dostupných organizátorovi soutěže - jiným autorem než je účastník soutěže,
 7. pro tvorbu mandal využila jiných předloh mandal než samostatné vytvořených, uveřejněných na stránkách www.centrum-mandala.cz nebo mandal vytvořených paní Jitkou Martinkovičovou,
 8. přesáhla velikost 50 x 70 cm.

Veškerá zaslaná díla, která nebudou prodána, se po skončení akce stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním díla poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat je všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k danému dílu. Žádná zaslaná díla nebudou po ukončení soutěže zasílána zpět.

Způsob výběru 53 děl

Přihlášená díla budou hodnocena širokou veřejností on-line prostřednictvím mezinárodní mandalové galerie mandalaria.com od 1. 12. do 30. 1. 40 děl s největším počtem bodů a 13 děl vybraných odbornou porotou budou zaslána na adresu Centra Mandala z. s. a následně vystavena. Prodejní výstava zaslaných děl bude zahájena květnovou vernisáží. Výnos z prodeje bude věnován na konkrétní předem domluvené programy Spolku Janus věnujícímu se dětem, mládeži a mladým dospělým, kteří vyrůstali, nebo stále vyrůstají v náhradní péči. Z "vítězných děl" bude sestaven kalendář, který bude použit jako jedna z odměn, pro propagaci všech zapojených subjektů a jako pozvánka do dalšího ročníku projektu.

Obecné podmínky projektu

Odměňovaní tvůrci (autoři mandal, které budou vybrány jako součást putovní výstavy) budou vyrozuměni prostřednictvím e-mailu zaregistrované školy nejdéle 30 dní po ukončení hlasování. Odměny budou tvůrcům, kteří si ceny nevyzvednou osobně v Centru Mandala z. s. doručeny na vyžádání poštou do 4 týdnů od ukončení výstavy. Dárky budou zasílány pouze na adresy na území České republiky. Organizátor není zodpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek tvůrcům. Za odměnu není možné požadovat finanční náhradu.

Organizátor projektu si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání akce pozměnit pravidla, či akci úplně zrušit bez udání důvodu.

Seznam vybraných děl bude k dispozici na internetových stránkách projetku a u organizátora projektu. Účastí v projektu a zasláním díla vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami projektu. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených, za účelem nabízení obchodu nebo služeb, a to do odvolání tohoto souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků projektu.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Centrum Mandala z. s. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Autorská práva

Účastník vložením díla do galerie, pokud písemně neuvede jinak, organizátorovi projektu bezúplatně a na dobu neurčitou poskytuje nevýhradní licenci ve smyslu ustanovení §§2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to ke všem dílům účastníka vzniklých v rámci projektu. Organizátor je dle této licence všechna díla dle své úvahy jakkoliv užít (zejména je rozmnožit, rozšířit či vystavit za účelem prezentace organizátora, vydávání kalendářů, katalogů či jiných obdobných publikací atp.).

Minulé ročníky

Každý ročník je završen vernisáží z neoblíbenějších mandal, které děti vytvořily. Inspirujte se v minulosti:

Mandala dětem - logo

Časová osa projektu,
aneb kde se právě
nacházíme.

1 1.fáze
přihlášení
do projektu
2 2.fáze
nahrání mandal
do galerie
3 3.fáze
hlasování
4 4.fáze
vyhodnocení
5 5.fáze
putovní výstava

pismenka

Pořadatel projektu Centrum mandala