Menu

Hrajeme si a pomáháme

Tvořte mandaly a pomozte dětem, které vás potřebují...

 • Malujete mandaly, tvoříte a hledáte víc než jen relax?
 • Pracujete s dětmi nebo se seniory a potřebujete inspiraci na smysluplné tvoření?
 • Chcete si udělat hezké odpoledne s dcerou, vnučkou nebo s kamarádkou a ještě udělat dobrý skutek?

Jak projekt probíhá?

 1. Vyplňte přihlašovací formulář a včas budete vědět, co kdy máte dělat.
 2. Tvořte vlastní mandaly libovolnou technikou, do velikosti max. 50 x 70 cm.
 3. Od 1. 9. do 30. 12. nahrajte fotky mandal do galerie a obrázky uschovejte (přečtěte si tipy, jak mandalu, co nejlépe vyfotit).
 4. Od 1. 1. do 28. 2. pošlete svým známým odkaz na vaše obrázky a poproste o hlas.
 5. Když bude vaše mandala vybraná, dáme vám v únoru vědět, abyste nám ji zaslali.
 6. Do 30. 5. vyplňte vědomostní mandalový test a získejte mandalový kalendář.
 7. V květnu až červnu proběhne zahajovací vernisáž a dražba obrázků.
 8. Během června obdržíte mandalový kalendář na příští rok a diplom o účasti.
 9. V létě dáme peníze tam kde jsou zrovna potřeba.

Časová osa projektu, aneb kde se právě nacházíme

Pravidla projektu

Projektu se může zúčastnit jednotlivec, skupina jednotlivců nebo instituce s působením na území České republiky, pokud v době od 1. 9. do 30. 12. nahraje fotky nebo skeny mandalových obrázků do galerie mandal (přečtěte si tipy, jak mandalu co nejlépe vyfotit).

 • organizátorem projektu je Centrum Mandala z. s. (dále jen „organizátor“)
 • akce probíhá od 1. září aktuálního školního roku
 • přihlášení je možné kdykoli přes jednoduchý formulář
 • podmínkou účasti v projektu je přihlášení a nahrání fotky mandaly na webu mandalaria.com - jako popisek díla bude použito křestní jméno, první písmeno příjmení a třída nebo věk (např. Jana B., 1. třída nebo Alena N., 35 let)
 • každý účastník má právo vložit do galerie libovolný počet děl
 • do projektu budou zařazena díla nahrána do 30. 12.

Účastník projektu nahráním díla do galerie prohlašuje, že mandalu zhotovil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu. Do projektu budou přijata pouze díla vytvořená účastníkem, díla, která využila předloh mandal uveřejněných na stránkách www.centrum-mandala.cz, www.mandalaria.com nebo uveřejněná v mandalovém sešitě, jehož autorem je Centrum Mandala, Zuzana Řezáčová Lukášková nebo Jitka Martinkovičová. Dílo musí být schopné zavěšení a nepřesahovat velikost 50 x 70 cm. Doporučený formát mandal je A3.

Každá z přihlášek podléhá schválení administrátora Centra Mandala.

Do projektu nebudou zařazena díla,

 1. která žádným způsobem nesouvisí s tématem tohoto projektu,
 2. u kterých autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení,
 3. která mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
 4. která jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,
 5. která byla zhotovena – z informací dostupných organizátorovi soutěže – jiným autorem než je účastník soutěže,
 6. u kterých byla využita jiná předloha mandal než ta uveřejněná na stránkách www.centrum-mandala.cz, www.mandalaria.com nebo uveřejněná v mandalovém sešitě, jehož autorem je Centrum Mandala, Zuzana Řezáčová Lukášková nebo Jitka Martinkovičová,
 7. přesáhla velikost 50 x 70 cm.

Veškerá zaslaná díla, která nebudou prodána, se po skončení akce stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka.

Zasláním díla poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat je všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k danému dílu. Žádná zaslaná díla nebudou po ukončení soutěže zasílána zpět.

Způsob výběru 53 děl

Přihlášená díla budou od 1. 1. do 28. 2. hodnocena širokou veřejností prostřednictvím mezinárodní on-line mandalové galerie mandalaria.com.

40 děl s největším počtem hlasů a 13 děl vybraných odbornou porotou bude jejich autory zasláno na adresu Centra Mandala z. s. a následně vystaveno. Prodejní výstava zaslaných děl bude zahájena květnovou vernisáží.

Výnos z prodeje obrázků bude věnován na konkrétní, zdravotní pomůcky pro Vojtu a další děti se speciálními potřebami, o které se stará Spolek Vojtěška.

Z "vítězných děl" bude sestaven kalendář, který bude použit jako jedna z odměn pro autory, pro propagaci všech zapojených subjektů a jako pozvánka do dalšího ročníku projektu.

Obecné podmínky projektu

Odměňovaní tvůrci (autoři mandal, které budou vybrány jako součást putovní výstavy) budou vyrozuměni prostřednictvím e-mailu uvedeného v registračním formuláři nejdéle 30 dní po ukončení hlasování.

Odměny budou tvůrcům, kteří si ceny nevyzvednou osobně v Centru Mandala z. s., doručeny na vyžádání poštou do 4 týdnů od ukončení výstavy. Dárky budou zasílány pouze na adresy na území České republiky. Organizátor není zodpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek tvůrcům. Za odměnu není možné požadovat finanční náhradu.

Organizátor projektu si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání akce pozměnit pravidla, či akci úplně zrušit bez udání důvodu.

Seznam vybraných děl bude k dispozici na internetových stránkách projetku a u organizátora projektu. Účastí v projektu a zasláním díla vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami projektu. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených, za účelem nabízení obchodu nebo služeb, a to do odvolání tohoto souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků projektu.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Centrum Mandala z. s. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Autorská práva

Účastník vložením díla do galerie, pokud písemně neuvede jinak, organizátorovi projektu bezúplatně a na dobu neurčitou poskytuje nevýhradní licenci ve smyslu ustanovení §§2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to ke všem dílům účastníka vzniklých v rámci projektu. Organizátor může dle této licence všechna díla dle své úvahy jakkoliv užít (zejména je rozmnožit, rozšířit či vystavit za účelem prezentace organizátora, vydávání kalendářů, katalogů či jiných obdobných publikací atp.).

Práce s osobními údaji

Během projektu pracujeme s vašimi osobními údaji dle platné legislativy. Přečtěte si naši informační doložku dle GDPR

Inspirujte se v minulých ročnících

Každý ročník je završen vernisáží z neoblíbenějších mandal: